ČSOB rozdělí 1 milion korun mezi sedm projektů na podporu finanční gramotnosti

ČSOB rozdělí 1 milion korun mezi sedm projektů na podporu finanční gramotnosti

V devátém ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání vybrala odborná porota 7 projektů, mezi které rozdělí 1 milion korun. Všechny podpořené projekty se zaměřují na zvýšení finanční gramotnosti. V červenci odstartuje další výzva s tématem Bezpečnost v online prostředí.

„Letošní přihlášené projekty byly velmi kvalitní a výběr nebyl vůbec snadný. Při hodnocení jsme se opět soustředili především na originalitu a interaktivitu. Iniciativy, které vtahují cílové skupiny do hry nebo jinak aktivizují, se v předchozích ročnících osvědčily, jelikož vykazují větší úspěšnost a dlouhodobější dopad na ty, které oslovují,“ vysvětluje Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Nejvyšší udělený grant ve výši 200 tisíc korun putuje organizaci Fórum pro prožitkové vzdělávání. Podobná částka směřuje i do Společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS. Tyto i další podpořené projekty se zaměřují na zvyšování finanční gramotnosti u dětí a mladých lidí z dětských domovů, sociálně znevýhodněných rodin, sluchově postižených seniorů, lidí s poruchou autistického spektra a osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Finanční gramotnost je jednou z oblastí společenské odpovědnosti a udržitelnosti ČSOB. „Jako banka považujeme za samozřejmost přispívat ke vzdělávání společnosti v tématech spojených nejen s finanční gramotností. Věříme, že když mají lidé dostatek informací a jsou seznámeni se všemi riziky, přistupují zodpovědněji k řešení finančních situací, které jim život přináší,“ doplňuje Petr Hutla.

Na realizaci projektů mají organizace jeden rok, začít mohou již 1. června 2018. O měsíc později pak bude vyhlášena druhá výzva v rámci ČSOB Nadačního programu vzdělávání s tématem Bezpečnost v online prostředí u dětí, mladých lidí a seniorů. I v tomto případě rozdělí ČSOB mezi vybrané projekty 1 milion korun.

ČSOB Nadační program vzdělání

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české veřejnosti, dospělých, dětí a mladých lidí. Prostřednictvím Nadačního programu vzdělání hledá zajímavé projekty, které se soustředí na získávání a rozvoj znalostí. ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, spolky, ústavy nebo sociální družstva. Program byl zahájen v roce 2010, kdy začal s podporou projektů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti. V roce 2015 byla úspěšně přidána druhá výzva věnující se bezpečnosti v online prostředí. Od zahájení programu získalo finanční podporu přesahující 13 milionů korun již 131 projektů. Jejich přehled najdete na webových stránkách.

Zdroj informací

ČSOB a NejBusiness.cz

Datum

24.5.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6647 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál