Při nákupu starožitností si ověřte, zda se jedná o legálně nabyté zboží

Při nákupu starožitností si ověřte, zda se jedná o legálně nabyté zboží

Česká obchodní inspekce se v roce 2017 zaměřila na kontroly prodeje předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek. Během dvou měsíců provedla kontroly v 71 starožitnictvích, prodejních galeriích, bazarech a dalších provozovnách, které nabízí starožitné zboží. Porušení právních předpisů zjistila ve 46 případech, což je téměř 65 % pochybení. Ze strany prodejců nejčastěji docházelo k nákupu nebo přijetí zboží bez toho, aby došlo k identifikace klienta, který toto zboží prodával „Za relativně krátkou dobu dvou měsíců, po které kontrolní akce probíhala, byl zjištěn poměrně vysoký počet porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z těchto důvodů plánuje Česká obchodní inspekce v těchto kontrolách pokračovat i v roce 2018,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. listopadu do 31. prosince 2017 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na dodržování podmínek při zprostředkování prodeje a prodeji předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek ze strany povinných osob (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Kontroly byly zaměřeny na to, jakým způsobem tyto osoby dodržují zákonné povinnosti a zda ověřují, od koho předmět vykoupili.

Celkem bylo v rámci této kontrolní akce provedeno 71 kontrol a ve 46 případech bylo zjištěno porušení právních předpisů, což představuje 64,8 %.

Zjištěná porušení

Porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Ve 42 případech obchodník porušil povinnost identifikovat osobu, která mu prodala anebo předala kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, použité zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje (§ 7 odst. 2 písm. d) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

  • v 9 případech bylo porušena povinnost prodávajícího u použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž vlastnosti jsou jinak omezeny, vyznačit zřetelně tuto skutečnost v dokladu (§ 16 odst. 3)
  • v 8 případech byla porušena informační povinnost o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13)
  • ve 4 případech bylo porušeno ustanovení, které vymezuje povinnost prodávajícího vydat spotřebiteli na jeho žádost doklad o zakoupení výrobku včetně stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)
  • v 1 případě se obchodník dopustil klamavého opomenutí (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1)
  • ve 3 případech byla porušena povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o ceně výrobků v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
  • v 1 případě nebyla prodávajícím poskytnuta informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
  • v 1 případě prodávající nevydal spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech reklamace, které jsou stanovené v § 2166 občanského zákoníku (§ 15 odst. 2)

Opatření

České obchodní inspekce pravomocně uložila v uvedeném období za porušení zákonů celkem 31 pokut v celkové hodnotě 65 000 Kč.

Zdroj informací

Česká obchodní inspekce a NejBusiness.cz

Datum

17.4.2018

Fotogalerie

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.5529 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál