Černošice zpúsobily problémy stavebníkúm

Černošice zpúsobily problémy stavebníkúm

Úřad územního plánování v Černošicích nevydává stavebníkům závazná stanoviska. Místo snahy dodržet zákonné lhůty lidem sděluje, že stanovisko vydá za padesát týdnů. Hájí se tím, že nemá dostatek pracovníků. Na nové úředníky však peníze od státu inkasoval a na jejich nábor měl skoro půl roku. Novela stavebního zákona je platná od 31. 7. 2017, v účinnosti od 1. 1. 2018. Jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností měly tedy pět měsíců na to, aby se připravily na vydávání závazných stanovisek.
Přitom na neutěšenou situaci v personálním obsazení úřadů územního plánování upozorňuje ministerstvo již od roku 2007, kdy nabyl účinnosti nový stavební zákon. V případě Černošic však i přesto zůstal úřad personálně poddimenzován. Ze 137 žádostí o vydání stanoviska obdržených za měsíc leden nevyřídil ani jednu. Přitom například v Benešově vyřídili všech 136 obdržených žádostí.

MMR na potřebu navýšení počtu pracovníků úřadů územního plánování upozorňuje dlouhodobě a upozorňovalo na ni také při přípravě novely stavebního zákona. Udělalo maximum pro co nejsnazší zavedení této nové kompetence úřadů. Personální zajištění výkonu přenesené působnosti je však výlučnou pravomocí obcí a MMR proto nemá žádné kompetence, kterými by do této jejich činnosti mohlo zasahovat. Podle informací, které má Ministerstvo pro místní rozvoj k dispozici, v lednu 2018 Městský úřad Černošice obdržel 137 žádostí o vydání závazného stanoviska, ale žádnou z těchto žádostí nevyřídil.

Ve stejném období ve Středočeském kraji například Městský úřad Benešov vyřídil všech 136 obdržených žádostí. Dalšími úřady, které v lednu vyřídily všechny žádosti, jsou například Magistrát města Kladna, Městský úřad Kolín, Mělník, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Je tedy zřejmé, že se v rámci Městského úřadu Černošice jedná o manažerské selhání. 

„Ministerstvo pro místní rozvoj udělalo maximum proto, aby došlo k co nejhladšímu průběhu přesunu kompetencí vydávání závazných stanovisek. Ve většině případů šlo vše podle plánu, jen výjimečně jako třeba v Černošicích se vyskytly problémy, které však zavinilo manažerské selhání daného úřadu. Mrzí mě, že se na mne pan starosta Černošic včas neobrátil a neupozornil na nějaké potíže. Rádi bychom mu s kolegy z ministerstva podali pomocnou ruku. Stačí zvednout telefon. Máme spoustu pozitivních ohlasů od úřadů, které tuto novou kompetenci považují za logickou, protože, kdo územní plán pořizuje, tak by ho měl také vykládat,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj předem zajistilo navýšení příspěvku na tuto agendu o zhruba sto milionů korun ročně. Tyto prostředky však rozděluje příslušný  úřad, protože nejsou účelově vázány na konkrétní činnosti. Došlo také k proškolení tajemníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří věděli, že s nabytím účinnosti novely přechází na úřady územního plánování nová kompetence a je třeba se na ni připravit.

MMR též zajistilo „přechodové“ období pěti měsíců mezi platností a účinností novely. A to právě proto, aby se mohly obce na nové povinnosti připravit. Byla také vydána obsáhlá příručka pro pracovníky úřadů územního plánování a proškoleno téměř 4,5 tisíce úředníků. Další školení se připravují na druhou polovinu dubna 2018.

Zdroj informací

MMR a NejBusiness.cz

Datum

8.4.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6203 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál