Hospodářské výsledky Swiss Life Group za rok 2017

Hospodářské výsledky Swiss Life Group za rok 2017

Švýcarská finanční skupina Swiss Life zvýšila v roce 2017 svůj čistý zisk o 9 % na 1013 milionů CHF.

Patrick Frost, výkonný ředitel Swiss Life Group: "Naše výsledky za rok 2017 můžeme směle postavit vedle dobrých výsledků z let minulých. Všechny jednotky se pozitivně rozvíjely a zvýšily svůj podíl na výsledku. Činnost v oblasti poplatků se na dobrých výsledcích podílela velkou měrou. To a také potěšující zvýšení objemu nové obchodní činnosti znamená, že úspěšně postupuje dopředu rozvoj našeho obchodního modelu: v programu "Swiss Life 2018" se nám z hlediska dosahování cílů daří buď plnit plán, nebo jej překračovat."

Lepší výsledky ve všech jednotkách

Swiss Life Group v roce 2017 zvýšila svůj čistý zisk z 926 milionů CHF na 1013 milionů CHF. To znamená nárůst o 9 %. Upravený zisk z operací vzrostl o 5 % na 1475 milionů CHF. Výsledek v oblasti úspor činil 817 milionů CHF (loni: 808 milionů CHF), výsledek v oblasti rizik byl prakticky stejný jako minulý rok, tzn. 389 milionů CHF (loni: 391 milionů CHF). Společnost Swiss Life dosáhla potěšujícího nárůstu ve výši 11 %, pokud jde o výsledek v oblasti poplatků, který činil 442 milionů CHF (loni: 399 milionů CHF). Swiss Life tedy již dosáhla cílového rozmezí 400 až 450 milionů CHF o rok dříve, než bylo plánováno.

Pokud jde o pojišťovací činnost, Swiss Life dosahuje stabilních přímých investičních výnosů ve výši 4,3 miliard CHF. To odpovídá přímému výnosu z investic v rozsahu 2,8 % (loni: 3,0 %). Čistý výnos z investic na konci r. 2017 činil 2,5 % (loni: 3,3 %).

Na domácím, švýcarském trhu Swiss Life zvýšila výsledek segmentu o 2 % na 829 milionů CHF. Výsledek v oblasti úspor činil 550 milionů CHF (loni: 532 milionů CHF). Výsledek v oblasti rizik pak dosáhl 251 milionů CHF (loni: 253 milionů CHF) a v oblasti poplatků 14 milionů CHF (loni: 12 milionů CHF). Ve Francii Swiss Life zaznamenala 5% nárůst výsledku segmentu v hodnotě 235 milionů eur. Zvýšení výsledku v oblasti poplatků bylo velmi výrazné, z 39 milionů eur na 60 milionů eur. Výsledky v oblasti úspor a rizik zůstaly víceméně stabilní. Německo vykázalo výsledek segmentu ve výši 137 milionů eur, což je nárůst o 19 %. Zvýšení výsledku zahrnuje jednorázový efekt (17 milionů eur) a navíc vychází ze zlepšeného výsledku v oblasti nákladů. Výsledek v oblasti poplatků zůstal stabilní, tzn. 57 milionů eur. Swiss Life International dosáhla výsledku segmentu ve výši 46 milionů eur, což odpovídá 12% nárůstu. Správci aktivSwiss Life zlepšili výsledek svého segmentu o 6 % na 258 milionů CHF. Výsledek segmentu ze správy aktiv třetích stran se zvýšil o 8 %.

Větší příjmy z poplatků - nárůst spravovaných aktiv

Swiss Life Group zvýšila své příjmy z poplatků o 8 % v místní měně, tzn. na 1480 milionů CHF. Tento růst pramení z vyššího podílu výrobků a služeb jak vlastních, tak třetích stran (+12 %), správců aktiv Swiss Life (+8 %) a vlastněných IFA (+4 %). Společnost Swiss Life v roce 2017 zvýšila své pojistné v místní měně o 6 % na 18,6 miliard CHF navzdory nezměněnému zaměření na ziskovost. Pojistné rezervy ve prospěch pojistníků společnosti vzrostly o 4 % v místní měně.

Swiss Life Švýcarsko dosáhlo pojistného v hodnotě 9,3 miliard CHF. K 6% poklesu došlo zejména kvůli oblasti životního pojištění skupiny, kdy hlavní důraz zůstal na kapitálové efektivitě. Příjem z poplatků činil 230 milionů CHF, což je prakticky stejná částka jako v loňském roce (233 milionů CHF). Francie zaznamenala 15% nárůst pojistného na 4,8 miliard eur. Tento nárůst má na svědomí oblast životního pojištění spolu s velmi vysokým podílem (52 %) tzv. unit-linked řešení (loni: 42 %). Příjmy z poplatků se díky potěšujícímu vývoji zvýšily o 23 % na 272 milionů eur. V NěmeckuSwiss Life dosáhla pojistného ve výši 1,2 miliard eur, což oproti roku 2016 nepředstavuje žádnou změnu. Příjmy z poplatků vzrostly o 4 % na 359 milionů eur, a to zejména díky navýšení vlastněných IFA. Swiss Life International navýšila své pojistné na 2,4 miliard eur (loni: 1,6 miliard EUR). Příjmy z poplatků se zvýšily z 195 milionů eur na 202 milionů eur díky nárůstu u vlastněných IFA a vyšším poplatkům za pojistné smlouvy.

K 31. prosinci 2017 měli správci aktiv Swiss Life ve správě aktiva o celkové hodnotě 224 miliard CHF (nárůst o 10 %). V obchodování s třetími stranami správci aktiv Swiss Life vygenerovali čistá nová aktiva v hodnotě 7,1 miliard CHF. Spravovaná aktiva třetích stran tedy narostla na 61,4 miliard CHF – o 24 % více než v roce 2016.

Celoskupinový program “Swiss Life 2018” v předstihu

Kromě výsledku v oblasti poplatků společnost Swiss Life také s předstihem dosáhla svých cílů, pokud jde o objem nové obchodní činnosti a hotovostní úhradu holdingové společnosti v rámci “Swiss Life 2018”. Hodnota nové obchodní činnosti vzrostla o 18 % z 296 milionů CHF na 351 milionů CHF. Navzdory stále náročnému prostředí se marže z nového obchodu zvýšila o 2,5 % (loni: 2,1 %), což bylo možné díky disciplinované správě marže a dalšímu zlepšování v mixu nové obchodní činnosti. Výsledek v oblasti rizik ve výši 389 milionů CHF je v cílovém rozmezí. Swiss Life plní plán, také pokud jde efektivitu. Poměr efektivity skupiny v pojišťovací činnosti se zlepšil o další dva základní body na 0,56 %. Swiss Life také v roce 2017 dosáhla upravené návratnosti vlastního kapitálu ve výši 9,3 % (loni: 9,6 %), což je v cílovém rozpětí 8-10 %. Hotovostní úhrada Swiss Life Holding stoupla na 625 milionů CHF (loni: 598 milionů CHF). Vlastní kapitál dosáhl 15,5 miliard CHF (plus 13 %). Společnost Swiss Life očekává, že její poměr SST bude k 1. lednu 2018 nad 170 % (na základě interního modelu schváleného s podmínkami). Své nové strategické cíle Swiss Life oznámí během Dne investorů, který se bude konat 29. listopadu 2018.

Nárůst dividend ve výši 13,50 na akcii

Na výroční valné hromadě akcionářů, která bude uspořádána 24. dubna 2018, představenstvo akcionářům navrhne nárůst dividend ve formě vyplacení osvobozeného od srážkové daně z rezerv kapitálových příspěvků ve výši 13,50 na akcii (2016: 11,00 CHF).

Zdroj informací

Swiss Life Select a Nejbusiness.cz

Datum

15.3.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.818 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál