D1 Oprava příkopů a žlabů - vybrané úseky mimo těleso dálnice

D1 Oprava příkopů a žlabů - vybrané úseky mimo těleso dálnice

Předmětem zakázky je oprava otevřených příkopů a žlabů na úseku ve správě SSÚD2 Bernartice, nalézající se mimo dálnici ve staničení D1 v km 51,450-51,950PP a v km 50,450-50,800LP. Na základě místního šetření byla navržena oprava, která bude provedena v souladu se zjednodušenou projektovou dokumentací. Na úseku 50,800-50,435L bude provedeno vybourání stávajícího odvodnění a bude zbudováno nové ve stejné trase a nivelitě. Pro provedení práce je nutné provést deinstalaci stávajícího oplocení – pouze pletiva a po ukončení prací bude pletivo, navráceno zpět a oplocení bude vráceno do původního stavu. Na úseku 51,450-51,950 bude provedeno vyčištění od náletových dřevin a to včetně stromů v zapojí, Zhotovitel zakázky je povinen provést na příslušném ORP oznámit kácení dřevin a případně vyřídit povolení ke kácení nadlimitních rostlin. Bude zde odstraněno torzo kovového oplocení na hranici pozemku, vyměněny poškozené žlabovky, obnoveno spárování a uvedení odvodnění do stavu který bude v souladu s projektovou dokumentací a zajistí jeho úplnou funkčnost.

Evidenční číslo zadavatele

VZ0116291

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Dálnice D1

Termín, místo a způsob podání nabídky

14. června 2021 v 8:00
https://rozza.cz/zakazka/677015

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,
140 00  Praha

IČO: 65993390

Kontaktní osoba

Bc. František Sedláček

Email: frantisek.sedlacek@rsd.cz
Tel.:
+420 725 348 959

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/677015

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

27. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.2079 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál