Služby BOZP a PO

Služby BOZP a PO

Realizace zakázky představuje, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem organizace, komplexní zajištění záležitostí požární ochrany (dále též jen PO) v objektech svěřených hl. m. Prahy do správy Národní kulturní památky Vyšehrad a kompletní zajištění záležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen BOZP) na pracovištích, které pro zadavatele vyplývají z příslušných právních předpisů, interních předpisů zadavatele či jiných technických norem a z průvodní dokumentace výrobců věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, které jsou rozmístěné v jednotlivých objektech zadavatele. Dále je předmětem zakázky zajišťování registrační, oznamovací a předkládací povinnosti v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, řízení s příslušnou pojišťovnou nebo orgány státní správy, styk s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a orgány požárního dozoru a školení zaměstnanců zadavatele v dotčených oborech.

Evidenční číslo zadavatele

I16/MZ/0001/21

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 1. 7. 2021

Místo plnění:
V Pevnosti 159/5b, Praha

Termín, místo a způsob podání nabídky

10. června 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/674236

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Národní kulturní památka Vyšehrad
V pevnosti 159/5 b,
120 00  Praha

IČO: 00419745

Kontaktní osoba

Ing. arch. Milan Ševčík

Email: sevcik@praha-vysehrad.cz

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/674236

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

17. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.4935 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál