Rámcová smlouva dodávka IT

Rámcová smlouva dodávka IT

Předmětem veřejné zakázky je nákup IT techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy pro dle specifikace uvedené v ČÁSTI 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně dokumentace, potřebných licencí, záručního servisu. Poskytnutí záruky na dodané zboží v délce 60 měsíců není-li v Části 3 technická specifikace či v Rámcové dohodě uvedeno jinak. Poskytnutí/zajištění nevýhradních licencí na dobu trvání majetkových autorských práv k softwaru, který je nedílnou a neoddělitelnou součástí plnění, včetně všech aktualizací získaných v rámci záručního servisu. Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním účastníkem.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

1 999 999,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - po podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - uplynutím sjednané doby nebo vyčerpáním finančního limitu 1 999 999,- Kč bez DPH

Místo plnění:
nám. Curierových 901/7, 116 40 Praha

Termín, místo a způsob podání nabídky

20. května 2021 v 9:00
https://rozza.cz/zakazka/671045

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curierových 901/7,
116 40  Praha

IČO: 00216208

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Eva Kaiserová

Email: verejne.zakazky@elcos.cz
Tel.:
+420 257 095 479/481

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/671045

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

4. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.1516 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál