Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO

Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO

Předmětem zakázky je realizace stavby vedené u zadavatele pod názvem „Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO“. Vlastní rekonstrukce je rozdělena na tři části: - rekonstrukce ČOV, hrubého předčištění, výměna lapáku písku, strojního vybavení kompresorovny a výměny dmychadel, zakrytí hrubého předčištění, do kterého jsou vloženy česle. - bourání stávající a realizace nové nádrže aktivace v důsledku sedání (pohybu podloží) a tím vzniklé deformaci stávající nádrže a vzniku trhlin a odtržení výztuží pláště ČOV. Součástí jsou nutné zemní a stavební práce. - přemístění stávající osazené elektroměrové skříně z pozemku p.č. 34/2 před kamennou zídku do zeleného pásu na pozemek p.č. 325/1, a to vedle nově osazené přípojkové skříně v pilíři s označením SJZ P6 SS100/NKE1P. Blíže pak viz projektová dokumentace zpracovaná projektantem Pavlem Zemanem, číslo zakázky 2019-029, z prosince 2019 (dále jen také „PD“), která je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel bude povinen zajišťovat odvoz kalů z ČOV 2x denně po dobu 60 dní. Podrobný rozsah prací je uveden v PD, návrhu a v soupisech prací, které jsou součástí „Výzvy“.

Evidenční číslo zadavatele

VZ0114607

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

6 700 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 5 měsíců od převzetí staveniště

Místo plnění:
Čistírna odpadních vod v obci Úhošťany

Termín, místo a způsob podání nabídky

20. května 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/670717

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Kadaň
Mírové náměstí 1,
432 01  Kadaň

IČO: 00261912

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Robert Hebký

Email: advokat@hebky.cz
Tel.:
 + 420 777 895 514

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/670717

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

3. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.2022 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál