SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet

SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava a modernizace dožilého sociálního zařízení pro návštěvníky s rozšířením kapacity do 2 úrovní s kvalitnějším využíváním stávajících prostor, statické zajištění visuté chodby spolu s obnovením původní páteřní komunikace dolního zámku, tzv. dolní chodby, vytvoření dosud chybějícího a velmi potřebného zázemí pro návštěvníky doplněného o občerstvení. Současně bude odstraněn a nahrazen nevyhovující terén pod chodbou a v okolí tzv. záchodové věže. Dojde k napojení dešťové kanalizace mezi tzv. záchodovou věží a septikem na hospodářském dvoře.

Předmětem plnění je dále sanace suterénního zdiva při jižní a východní fasádě Dolního zámku. Zároveň propojuje řešení podlah v suterénu Dolního zámku v projektu na vytvoření nového sociálního zázemí. Realizace této akce je důležitým krokem pro zkvalitňování poskytovaných služeb pro návštěvníky a započetím postupné obnovy a dalšího využívání dolní zámecké budovy. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Projektové dokumentace, jejichž součástí jsou i výkazy výměr.

Evidenční číslo zadavatele

N006/20/V00033889

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

15 800 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 31. 5. 2022

Místo plnění:
SZ Žleby

Termín, místo a způsob podání nabídky

19. dubna 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/661702

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3,
118 01  Praha

IČO: 75032333

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Šilhanová

Email: info@istenders.cz
Tel.: 
+420 775 615 857

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/661702

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

29. března 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.763 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál