Nákup majetku - materiál na PTSP pro VÚ 1825

Nákup majetku - materiál na PTSP pro VÚ 1825

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je nákup zboží – Materiál na PTSP, dále specifikovaného v zadání této VZMR. Dodávka zboží bude vybraným dodavatelem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek (dále též „Smlouva“). Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje.

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00002887

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - od zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy v registru smluv
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 16. 3. 2021

Místo plnění:

Vojenský útvar 1825

Termín, místo a způsob podání nabídky

16. února 2021 v 7:00
https://rozza.cz/zakazka/649875

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,
160 00  Praha

IČO: 60162694

Kontaktní osoba

Jaroslav Lapec

Email: lapecj@army.cz
Tel.: 
+420 973 305 605

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/649875

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

6. února 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.255 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál