Nákup ručního a elektrického nářadí

Nákup ručního a elektrického nářadí

Předmětem VZ je nákup ručního a elektrického nářadí dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět, další informace viz. příloha Obecné informace pro dodavatele. Kvalita zboží musí odpovídat ČSN a požadovaným parametrům. Zboží nesmí být poškozené, zkorodované a musí mít minimálně 2-letou záruku. VZ musí být splněna jednorázově v kompletním seznamu požadovaných položek. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN.

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00002793

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 50-ti pracovních dnů po podpisu a nabytí účinnosti objednávky

Místo plnění:

Královéhradecký kraj

Termín, místo a způsob podání nabídky

15. února 2021 v 8:00
https://rozza.cz/zakazka/649341

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,
160 00  Praha

IČO: 60162694

Kontaktní osoba

Diana Pavlisová

Email: pavlisovad@army.cz
Tel.: +420 973 244 562


Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/649341

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

4. února 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2198 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál