Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/322 Kojice

Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/322 Kojice

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace stavby „Modernizace silnice II/322 Kojice“ a všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby. Služby budou poskytovány v rámci projektu spolufinancovaného prostřednictvím IROP. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic“ (stavba A), Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat“ (stavba B) a Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice“ (stavba C), kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a., 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Podlimitní veřejná zakázka

Předpokládaná cena

2 480 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 30. 6. 2023

Místo plnění:
Ppozemní komunikace II/322 od křižovatky s III/3224, nový obchvat Kojic až po napojení na nový stav pozemní komunikace II/322 před Chvaleticemi

Termín, místo a způsob podání nabídky

31. ledna 2021 v 13:00
https://rozza.cz/zakazka/645139

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Pardubický kraj
Komenského nám. 125,
532 11  Pardubice

IČO: 70892822

Kontaktní osoba

Bc. Petr Jakoubek

Email: petr.jakoubek@pardubickykraj.cz
Tel.:
 +420 466 026 465

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/645139

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

12. ledna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.668 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál