Inženýrské sítě lokalita RD "Záhumenice" Babice

Inženýrské sítě lokalita RD

Předmětem díla je novostavba místní komunikace a technické infrastruktury v nové lokalitě RD. Novostavbou dopravní komunikace je jednosměrná jednopruhová místní komunikace MO1k 3,5/3,5/30 tvaru L v celkové délce cca 175 m napojená na stávající účelovou a místní komunikaci. Komunikace je doplněná o úsek rekonstruované stávající účelové komunikace na obousměrnou dvoupruhovou komunikaci MO2k 5,0/5,0/30 v délce cca 63 m napojenou na stávající místní komunikaci. Komunikace je také doplněna slepým ramenem dvoupruhové obousměrné komunikace MO2k 5,5/5,5/30 v délce cca 83 m. Podél jednosměrné komunikace je doplněn parkovací pruh podélných parkovacích stání šířky 2 m.
Součástí stavby komunikací je vybudování sítí technické infrastruktury (SO 02 Splašková kanalizace, SO 03 Vodovod, SO 04 STL Plynovod, SO 05 Veřejné osvětlení) napojené na stávající sítě technické infrastruktury v lokalitě. Plynovod a rozvody VO jsou pod přilehlou místní komunikací vedeny překopem.

Součástí stavby je i vybudování SO 06 Zemní vedení VN a SO 07 Zemní vedení NN. Tyto části jsou řešeny samostatně provozovatelem DS (E.on) a jsou se stavbou pouze koordinovány.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Podlimitní

Předpokládaná cena

12 000 000,00,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 1. března 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 180 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště ukončením díla se rozumí předání díla bez vad a nedodělků

Místo plnění:
K. ú. Babice u Lesonic, obec Babice, okr. Třebíč, kraj Vysočina

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

KOINVEST CZ, s.r.o.
Demlova 1011,
674 01  Třebíč

IČO: 28343115

Kontaktní osoba

Věra Bartuňková

Email: vera.bartunkova@post.cz
Tel.: +420 568 841 111

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/inzenyrske-site-lokalita-rd-zahumenice-babice

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

19. listopadu 2020

Ke stažení

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7226 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál