Webová a mapová aplikace pro správu a evidenci chráněných území v Olomouckém kraji

Webová a mapová aplikace pro správu a evidenci chráněných území v Olomouckém kraji

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a podpora zakázkového software, jenž umožní pojmout a zefektivnit agendu správy chráněných území Olomouckého kraje. Software zajistí centrální uložení všech dat agendy na serveru, ke kterým budou uživatelé přistupovat online prostřednictvím klientské aplikace, kterou spustí ve webovém prohlížeči v rozsahu přidělené uživatelské role.

Předmět plnění veřejné zakázky bude (spolu)financován z projektu „Podpora biodiverzity v Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky významné lokality“ registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009996, v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Dodavatel zahájí plnění veřejné zakázky bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy na plnění veřejné zakázky. Vytvoření SW je požadováno ve lhůtě 300 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy na vytvoření SW. Poskytování služeb podpory je požadováno ode dne předání SW k užívání na dobu neurčitou. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh a režim veřejné zakázky

Služby

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

21. května 2020

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Olomoucký kraj
Jeremenkova 11911/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Kořínková
Tel. 585 508 854
l.korinkova@olkraj.cz

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=332542

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

27. května 2020

Ke stažení

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.5966 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál