Revmatoidní artritida vyjde plátce na stovky milionů ročně. Úspory brzdí legislativa

Revmatoidní artritida vyjde plátce na stovky milionů ročně.  Úspory brzdí legislativa

Biologickou léčbu v České republice dostává asi 4 500 pacientů s revmatoidní artritidou, z toho 2 700 u největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Podle posledních dostupných dat za rok 2018 vydala VZP za biologické léčivé přípravky pro RA 437 milionů korun: z toho 291 milionů připadlo na nemocnice a 146 milionů korun na ambulantní péči.

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá (ÚZIS), že včasné zahájení inovativní terapie u pacientů s revmatoidní artritidou má významný vliv na počet dní pracovní neschopnosti. Už tři měsíce po zahájení léčby se pracovní neschopnost snížila z 22 na 10 dní. Zároveň se zkrátila doba, kterou pacienti tráví v nemocnicích.

Podle studie Inovace pro život, vygenerovaly kratší pobyty pacientů v nemocnicích a nižší počet invalidních důchodů v letech 2010 až 2017 úsporu ve výši 399 milionů korun. Podle dat Revma Ligy ČR a Ústavu lékového průvodce může biologická léčba státu díky vyšší práceschopnosti pacientů na odvodech přinést dalších téměř 41 milionů korun ročně.

„Díky inovativním léčivým přípravkům zůstávají někteří pacienti aktivními plátci zdravotního a sociálního pojištění místo toho, aby čerpali sociální dávky a úhradu za léčbu komplikací revmatoidní artritidy,“ dodává Mgr. Jakub Dvořáček.

Efektivní léčbu by potřebovalo dvakrát více pacientů

Rozvoj devastujících změn u revmatoidní artritidy, která je zatím nevyléčitelná, může výrazně zpomalit moderní léčba. „V současnosti mají zákonodárci na stole novelu zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která by měla umožnit rychlejší vstup vysoce inovativních léků na český trh. Doufejme, že bude vládní návrh schválen a že se pacienti dostanou k účinné léčbě včas,“ říká Mgr. Dvořáček.

„Pravdou je, že v České republice je v současné době moderní léčba předepisována mnoha pacientům, kteří ji potřebují. To je způsobeno poklesem ceny biologické léčby a lepšími podmínkami pro úhradu ze strany pojišťoven. Podle mého odhadu by cílenou léčbu potřebovalo minimálně dvakrát více pacientů, čemuž brání limity pojišťoven na daný rok. Proto je důležité upravit současnou legislativu, aby odpovídala moderním trendům a možnostem léčby,“ doplňuje profesor Ladislav Šenolt.

Nemoc komplikuje pacientům nejen pohyb, ale přináší další vážné zdravotní a sociální důsledky, má významný dopad na kvalitu života i zaměstnanost nemocných. Jednou z možností, jak lidem pomoci, je včasné použití moderní léčby.

AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA).

Inovativní farmaceutický průmysl vytváří v České republice 14 500 pracovních míst. Polovina připadá přímo na členské firmy AIFP, další část potom na jejich dodavatele. Průmysl svými aktivitami a investicemi ročně generuje obrat v celkové výši 42 miliard korun. Každá koruna utracená inovativními farmaceutickými společnostmi generuje v národní ekonomice multiplikační efekt další 2,4 koruny.

Studie Inovace pro život

Cílem studie Inovace pro život je efektivizace dopadů inovací ve zdravotní péči v České republice a poskytnutí verifikovaných dat o inovativní léčbě všem zainteresovaným stranám. Autorem studie je Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, spoluautorem poradenská společnost EY. Na vývoji studie v expertních rolích dále spolupracovali: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (výpočet a validace demografického dopadu), Ing. Miroslav Zámečník, ekonom a publicista (podpora a validace výpočtu ekonomických dopadů), Rut Bízková, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR (podpora a validace inovativních výzev a příležitostí) a členské společnosti AIFP (poskytování údajů a statistik).

Studie Inovace pro život se zaměřila na 9 terapeutických oblastí, jež zachycující výzvy a ilustrují vývoj a pokrok inovativní léčby s kvantifikovatelnými dopady. Jedná se například o roztroušenou sklerózu, karcinom prsu, kolorektální karcinom, diabetes 2. typu, revmatoidní artritidu a řadu dalších.

Zdroj informací

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a NejBusiness.cz

Datum

20. října 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6283 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál