Obyvatelé Dluhonic vítají dohodu na dokončení dálnice D1

Obyvatelé Dluhonic vítají dohodu na dokončení dálnice D1

Veřejné jednání osadního výboru Dluhonic u Přerova za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka, hejtmana olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátora Přerova Petra Měřínského udělalo tečku za dlouho trvajícími jednáními o podmínkách pro realizaci stavby dálnice D1 v úseku Říkovice- Přerov. Zúčastnění se shodli na tom, že stavbě již nyní nic nebrání v cestě.

„Dnes jsme potvrdili naplnění příslibu pana premiéra o pomoci lidem z místní části Dluhonice, kterých se dotkne příprava a realizace stavby D1 136 Říkovice- Přerov. Olomouckému kraji budou poskytnuty finanční prostředky ze SFDI na opravu silnic II. a III. třídy a kraj poskytne městu Přerovu ze svého rozpočtu finanční prostředky na dohodnutá opatření kompenzující vzniklou stavbu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

„Jsem rád, že byla po jednáních a hledání možností od listopadu 2018 nalezena shoda na řešení, kterou jsme si dnes všichni potvrdili,“ říká předseda osadního výboru Dluhonice Oldřich Boráň.

Ke stavbě 0136 Říkovice - Přerov

Proběhla změna územního rozhodnutí (ÚR) z důvodů změn a úprav technického řešení a nových požadavků vyplývající z legislativy a technických norem. K vydání změny ÚR došlo 19. 11. 2019. Proti vydané změně ÚR bylo podáno devět odvolání.

S námitkami se musel vypořádat Krajský úřad Olomouckého kraje, který svým rozhodnutím ze dne 8. 6. 2020 potvrdil platnost změny ÚR.

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ŘSD v červenci roku 2019 projednalo možnosti podpory pro MČ Dluhonice. Seznam požadavků předložil místní výbor po veřejném projednání s předsedou vlády ČR v listopadu 2018.

Výběrové řízení bude zahájeno na podzim 2020.

Předpoklad realizace: 2021 – 2024

Předpokládané náklady: 6,159 mld. Kč

Výstavba dálnic a silnic v ČR

V realizaci je nyní 236,8 km dálnic a silnic I. třídy (k 27. 7. 2020):

  • 113,1 km dálnic na zelené louce
  • 71 km modernizace D1
  • 52,7 km silnic I. třídy

Zdroj informací

Ministerstvo Dopravy ČR, SŽDC a NejBusiness.cz

Datum

3. srpna 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.7163 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál