Online přepis telefonních hovorů pro neslyšící

Online přepis telefonních hovorů pro neslyšící

Službu online doslovného přepisu ke speciálním telefonickým informačním linkám k onemocnění COVID-19 nabízí již řada krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Úřad práce. Zjišťuje ji sociální podnik Transkript online a je určena lidem neslyšícím, nedoslýchavým, nebo také těm, kteří preferují psanou formu projevu. Nejčastěji ji využívají klienti Úřadu práce.

„Vzhledem k objemu poskytovaných informací velice vítáme a oceňujeme zvláště zpřístupnění Call centra Úřadu práce ČR pomocí online simultánního přepisu řeči operátorů. Odborní pracovníci této linky ochotně a prakticky poradí v otázkách zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dalších forem pomoci pro osoby se zdravotním postižením. Aktuální informace zde získají také ti, kteří hledají pomoc poskytovatelů sociálních služeb, a to i v roli pečujících osob. Na požádání vyhledají operátoři volajícímu klientovi spojení na krajskou pobočku či kontaktní pracoviště Úřadu práce příslušné k místu jeho bydliště,“ uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript online.

Z hlediska technického zajištění funguje služba jako online konference tří stran: Volající klient se prostřednictvím webu instituce nebo pomocí mobilního zařízení zvukově a textově spojí s profesionálním rychlopísařem. Ten okamžitě zapisuje na klávesnici doslovně řeč druhé strany hovoru a klient ji sleduje na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku. Může bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat, takže jde o autentickou a plnohodnotnou interakci mezi uživatelem služby a volanou osobou, v tomto případě operátorem infolinky.

Společnost chtěla tuto službu představit 28. března v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.

„Potěšilo nás, že když se konference kvůli pandemii nemohla uskutečnit, Transkript online službu pohotově nabídl zdarma všem uvedeným institucím a organizacím a dočkala se tak mnohem většího uplatnění,“ řekl Jaroslav Winter z BMI sdružení, organizátor konference INSPO.

Pokud konference proběhne v náhradním termínu 12. října 2020, bude možné na ní informovat již také o praktických zkušenostech s poskytováním této služby. Kdyby ani v říjnu nebylo možné pořádat akce tak velkého rozsahu, organizátoři mají zamluvený v Kongresovém centru Praha další náhradní termín na 10. dubna 2021.

Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jubilejního 20. ročníku INSPO jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Konferenci pořádá BMI sdružení.

Záštitu konferenci poskytli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Následující přehled uvádí všechny úřady a organizace, pro které Transkript online (převážně nevidomí přepisovatelé) zajišťuje online přepis mluvené řeči. Nejen těch, které tuto službu zavedly až v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Informační linky k onemocnění COVID-19

Hlavní web o koronaviru Ministerstva zdravotnictví

Linka pomoci seniorům a potřebným

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

Krajská hygienická stanice v Pardubického kraje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Jihočeský kraj - infolinky k onemocnění COVID-19

Olomoucký kraj - infolinky k onemocnění COVID-19

Moravskoslezský kraj - infolinka pomoci seniorům

Úřady

Úřad práce ČR - call centrum

Úřad MČ Praha 2

Úřad MČ Praha 3

Úřad MČ Praha 11

Úřad MČ Praha 12

Úřad MČ Praha 20

Městský úřad Tábor

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajský úřad Pardubického kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Pojišťovny

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)

RBP, zdravotní pojišťovna

ZP Škoda

Firmy

ČSOB

T-Mobile

Innogy

Zdroj informací

Inspo a NejBusiness.cz

Datum

29. dubna 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7643 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál