Proplácení dotací z IROP se daří i v této době

Proplácení dotací z IROP se daří i v této době

Od jara letošního roku epidemiologická situace v některých případech komplikuje příjemcům o dotaci harmonogram realizace jejich projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj i Centrum pro regionální rozvoj již v březnu ubezpečily příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), že celý proces kontroly a realizace projektů nebude touto situací nijak dotčen a k případným problémům způsobeným pandemickou situací budou oba subjekty přistupovat s pochopením, maximální možnou součinností a vstřícností při řešení vzniklých problémů.

„Snažíme se být maximálně nápomocni příjemcům dotací, aby nedocházelo k průtahům a zdržením při realizaci projektů z Integrovaného regionálního operačního programu. Centrum pro regionální rozvoj odvádí dobrou práci, a proto bude také administrovat novou aktivitu REACT-EU, což jsou finanční prostředky EU určené k boji proti dopadům koronavirové krize,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Z monitoringu naší činnosti vyplývá, že v posledních dvou týdnech Centrum schválilo v žádostech o platbu více než 2,3 miliardy Kč z prostředků EU, což odpovídá nárůstu objemu schválených žádostí o platbu o 1,34 miliard Kč oproti dlouhodobému průměru, který činí 960 milionů Kč. To je jasný indikátor, že Centrum dělá vše, co je v jeho silách, aby příjemcům dotace z IROP umožnilo plynulou realizaci jejich projektu a současně se tím zrychlilo proplácení finančních prostředků,“ říká generální ředitel Centra pro regionální rozvoj Zdeněk Vašák.

Centrum pro regionální rozvoj, které administraci projektů Integrovaného regionálního operačního programu programu zajišťuje, se flexibilně a ve velmi krátkém čase přizpůsobilo nastalé situaci. Celý proces administrace projektů je plně elektronický, což umožnilo veškeré činnosti přenést i mimo pracoviště. S koncem roku se administrace projektů ještě zintenzivnila, jelikož je snahou všech zúčastněných subjektů, aby se co nejvíce žádostí o platbu proplatilo ještě v letošním roce.

Zdroj informací

Centrum pro regionální rozvoj České republiky a NejBusiness.cz

Datum

8. prosince 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.8826 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál