Místní komunikace "Ke Školce" - Drnovice

Místní komunikace

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy veřejné dopravní infrastruktury (místní a účelové komunikace, vč. chodníku). Součástí stavebních prací je také vybudování nové účelové komunikace, 2 odstavných ploch – parkovacích stání, vegetační úpravy a bezbariérové úpravy chodníků v místech styku s místní komunikací. Předmětem prací jsou stavební úpravy místní komunikace spočívají v obnově krytových vrstev po jejich předchozím vybourání (odfrézování). V části Úseku 2 dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev. Stávající obrubníky budou vybourány a nahrazeny novými. Živičné vrstvy budou odfrézovány v průměrné tloušťce 120mm. Po odfrézování bude část podkladních vrstev odebrána s provedením reprofilace v příčném sklonu za účelem zajištění odvedení povrchových vod z komunikace. Odvodnění je řešeno beze změny oproti stávajícímu stavu odtokem povrchových vod do stávajících a nově navržených uliční vpustí napojených do veřejné jednotné kanalizace.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

7 983 602,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 3/2022
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 5/2022

Místo plnění:
Obec Drnovice

Termín, místo a způsob podání nabídky

27. srpna 2021 v 12:00
https://rozza.cz/zakazka/695554

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Obec Drnovice
102,
679 76  Drnovice

IČO: 00280151

Kontaktní osoba

Ing. Lukáš Tomko

Email: tomko@cb-services.cz
Tel.: 
+420 777 047 076

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/695554

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

11. srpna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.5866 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál