Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rajhradice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

3 450 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 30. 9. 2026

Místo plnění:
k.ú. Rajhradice

Termín, místo a způsob podání nabídky

27. srpna 2021 v 9:00
https://rozza.cz/zakazka/695547

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a,
130 00  Praha

IČO: 01312774

Kontaktní osoba

Ing. Lucie Kuchtíčková

Email: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/695547

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

11. srpna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.1715 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál