Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně

Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby „Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně“. Dokumentace ve stupni DUR musí respektovat požadavky na rozsah a obsah dokumentace dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), přičemž nad rámec požadavků vyhlášky tato dokumentace bude obsahovat všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních (dále jen „Směrnice GŘ č. 11/2006“). Součástí Dokumentace bude také zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci v režimu D+B a zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnosti DSP.

Cílem díla je zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění bezpečného provozu trakčního vedení a provedení takových úprav, které zajistí spolehlivou funkci zařízení po dobu udržitelnosti projektu bez nutnosti dalších zásahů, které by tuto udržitelnost mohly ovlivnit. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

8 349 475,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - po nabytí účinnosti SOD
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR

Místo plnění:
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 a okolí místa stavby

Termín, místo a způsob podání nabídky

30. srpna 2021 v 9:00
https://rozza.cz/zakazka/694840

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7,
110 00  Praha

IČO: 70994234

Kontaktní osoba

Magda Fišerová, DiS.

Email: fiserovama@spravazeleznic.cz
Tel.: 
+420 607 094 068

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/694840

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

9. srpna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.6333 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál