OKV Brno - Vysokozdvižný vozík 3,5 t

OKV Brno - Vysokozdvižný vozík 3,5 t

Předmětem této zakázky je dodání 1 ks čelního vysokozdvižného vozíku o nosnosti 3,5 tuny se spalovacím diesel motorem na pracoviště Opravna kolejových vozidel Brno, Kulkova 1, 614 00 Brno. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče, výslovně neupravené v zadávacích podmínkách se řídí českým právem, především zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.

Evidenční číslo zadavatele

VZ0120804

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Jiné

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Česká republika

Termín, místo a způsob podání nabídky

26. srpna 2021 v 12:00
https://rozza.cz/zakazka/694831

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

ČD Cargo, a.s.
Jankovcova 1569/2c,
170 00  Praha

IČO: 28196678

Kontaktní osoba

Ing. Marie Honsová

Email: marie.honsova@cdcargo.cz
Tel.:
+420 725 137 355

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/694831

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

9. srpna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.5384 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál