Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička

Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce, které spočívají v realizaci nového řešení dešťových vod u stávajícího objektu Mateřské školy Kytička v Milevsku. Nové řešení počítá s akumulací a filtrací dešťové vody svedené ze střech a následným čerpáním a rozvodem vody pro zavlažování zatravněné plochy pozemku. Přepad bude sveden do štěrkového vsaku. Při naplnění nádrže a vsaku je navržen jistící přepad do stávající kanalizace. Voda z akumulační nádrže bude čerpána a rozvedena po zahradě ke sloupkům opatřeným vypouštěcími kohouty s připojením na hadici. Budou provedeny následující práce: - osazení akumulační nádrže (betonová), - osazení revizních nádrží (plast), - položení nového rozvodu vody na zalévání – LDPE včetně zavlažovacích prvků, - položení rozvodů elektroinstalace k čerpadlu a jištění, - vybavení akumulační nádrže filtračním košem a kalovým čerpadlem s tlakovou nádobou, - vytýčení sítí, - odvezení odpadu na skládku, - provedení tlakových a těsnících zkoušek potrubí, - geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

2 083 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 6/2022
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 13 týdnů od předání staveniště

Místo plnění:
parc. č. st. 754, 582/4 k.ú. Milevsko

Termín, místo a způsob podání nabídky

18. srpna 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/693415

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Milevsko
nám. E. Beneše 420,
399 01  Milevsko 1

IČO: 00249831

Kontaktní osoba

Ing. Sabina Zoulová

Email: sabina.zoulova@enovation.cz
Tel.: +420 733 265 984

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/693415

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

2. srpna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3584 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál