Projektová dokumentace na výstavbu objektu 2. stupně ZŠ Strupčice

Projektová dokumentace na výstavbu objektu 2. stupně ZŠ Strupčice

Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a předání platných povolení stavby, spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, autorský dozor a poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení na výstavbu a rekonstrukci objektu ZŠ ve Strupčicích (objekt čp. 29) na pozemku p.č. 59/1 a 444/8 v k.ú. Strupčice vč. veřejného prostranství před budovou a navazující plochy vč. parkovacích míst a příjezdové komunikace pro zásobování a vjezd v souladu se studií zpracovanou architektonickou kanceláří Pavla a Barbory Svobodových z 03/2021 (dále jen „studie“), a za dalších podmínek blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace. Zpracováním se rozumí vyhotovení všech nezbytných dokumentů a inženýrská činnost směřující k vydání všech nezbytných dokladů pro realizaci stavby. Podkladem pro zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP) je výše uvedená studie, která tvoří přílohu výzvy.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

2 000 000, - Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Obec Strupčice

Termín, místo a způsob podání nabídky

30. srpna 2021 v 12:00
https://rozza.cz/zakazka/693072

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Obec Strupčice
51,
431 14  Strupčice

IČO: 00262145

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Robert Hebký

Email: advokat@hebky.cz

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/693072

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

1. srpna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3305 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál