Vlašim oprava mostů

Vlašim oprava mostů

Předmětem akce je stavební údržba nevyhovujících mostních objektů na II/112. Oprava mostů bude probíhat za omezeného provozu po polovinách. Stavby budou uváděny do provozu po polovinách. Rozsah výkonů prováděných zhotovitelem objektu odpovídá rozsahu v soupisu prací. Jedná se zejména o: - odstranění stávajících svodidel, říms a vozovky, · provizorní převedení vodoteče potrubím s pomocí hrázek, · odstranění travin a křovin vč. odvozu na skládku a uložení, · případné odčerpání stojaté vody, vyčištění koryta, · přezdění oper a křídel z kamenného zdiva, · provizorní podepření klenby, · odstranění zásypu klenby a ubourání poprsních zdí do předepsané výšky, · zhotovení železobetonové roznášecí deky, · izolace desky s ochranou izolace, · železobetonové římsy, · vozovka na moste a předmostí, · zábradelní svodidla a svodidla, · drenáž za deskou, · hutněný zásyp výkopu v přechodové oblasti - sanace kamenného zdiva a klenby – injektování cementové malty a přespárování, · sanace koryta, · odláždění na kuželech křídel – dlažba z lomového kamene dle VL4 206.02, · skluzy s dlážděnými nátoky a obrubníky za mostem.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

22 162 718,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - do 10 dnů od převzetí staveniště
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 24 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli

Místo plnění:
Silnice II/112

Termín, místo a způsob podání nabídky

20. července 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/680235

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11,
150 21  Praha 5

IČO: 00066001

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/680235

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

8. června 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.28 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál