Šestajovice - Stavební úpravy domu č.p. 13 Šestajovice (2)

Šestajovice - Stavební úpravy domu č.p. 13 Šestajovice (2)

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků SOUHRN X, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.

Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

Veřejná zakázka je dělena na 4 části: Část 1 – Léčivý přípravek s účinnou látkou VELAGLUCERASA ALFA, ATC skupina A16AB10 Část 2 – Léčivý přípravek s účinnou látkou IDURSULFASA, ATC skupina A16AB09 Část 3 – Léčivý přípravek s účinnou látkou AGALSIDASA ALFA, ATC skupina A16AB03 Část 4 - Léčivý přípravek s účinnou látkou BRENTUXIMAB VEDOTIN, ATC skupina L01XC12 Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné části, několika nebo všech částí veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem smlouvy a položkovým ceníkem, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Evidenční číslo zadavatele

VZ0116772

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Otevřené řízení

Předpokládaná cena

54 532 360,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 10 dnů od podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 12/2022

Místo plnění:
č.p. 13 kat. území Šestajovice

Termín, místo a způsob podání nabídky

14. července 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/679010

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Obec Šestajovice
Husova 60,
250 92  Šestajovice

IČO: 00240851

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/679010

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

3. června 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.0253 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál