Dodávky léčivých přípravků souhrn X

Dodávky léčivých přípravků souhrn X

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků SOUHRN X, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.

Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

Veřejná zakázka je dělena na 4 části: Část 1 – Léčivý přípravek s účinnou látkou VELAGLUCERASA ALFA, ATC skupina A16AB10 Část 2 – Léčivý přípravek s účinnou látkou IDURSULFASA, ATC skupina A16AB09 Část 3 – Léčivý přípravek s účinnou látkou AGALSIDASA ALFA, ATC skupina A16AB03 Část 4 - Léčivý přípravek s účinnou látkou BRENTUXIMAB VEDOTIN, ATC skupina L01XC12 Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné části, několika nebo všech částí veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem smlouvy a položkovým ceníkem, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Evidenční číslo zadavatele

VZ0116772

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Otevřené řízení

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Místo plnění:
U Nemocnice 2 neuvedeno, 128 08 Praha 2

Termín, místo a způsob podání nabídky

28. července 2021 v 11:00
https://rozza.cz/zakazka/679056

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 499/2,
128 00  Praha

IČO: 00064165

Kontaktní osoba

Jana Pavlovská

Email: Jana.Pavlovska@vfn.cz
Tel.: +420 604 806 046

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/679056

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

3. června 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3607 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál