Datalogger

Datalogger

Jedná se o nákup 2 ks dataloggerů pro měření teploty a vlhkosti, dle Specifikace této zakázky. Na zboží požadujeme záruční dobu 24 měsíců. Nabídka bez řádně vyplněné Specifikace zakázky nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do Vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, nabídnutá cena bude cenou konečnou. Součástí Vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF, který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, Vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace zakázky, v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Dodání zboží provést k VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, Pardubice, PSČ 530 02, v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, Pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem zaměstnanci odpovědnému ve věcech převzetí. Doprava je na náklady prodávajícího. Pokud termín připadá na sobotu, neděli nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění následující pracovní den. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00013666

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 30 kalendářních dnů od podpisu poslední smluvní stranou

Místo plnění:
VÚ 2120, Semtín 188, 530 02 Pardubice

Termín, místo a způsob podání nabídky

9. června 2021 v 6:00
https://rozza.cz/zakazka/677406

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,
160 00 Praha

IČO: 60162694

Kontaktní osoba

Bc. Daniel Šindelář

Email: sindelard1@army.cz
Tel.:
+420 973 244 481

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/677406

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

28. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3821 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál