Dočasná vrátnice areálu PřF UP Olomouc - Holice

Dočasná vrátnice areálu PřF UP Olomouc - Holice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě dočasné vrátnice pro areál Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Holici na ul. Šlechtitelů 241/27. Předmětem stavebních prací je výstavba malometrážního stavebního objektu a realizace navazujícího podchozího přistřešení vrátnice. Místem stavby je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 779 00 Olomouc, parc. č. pozemku 1705/1, v kat. území Olomouc-Holice. Objekt se nachází při vstupní části areálu před místem nyní zbourané původní vrátnice, která stála na pozemku parc. č. stavby 1705/33. Nový objekt je plánován jako stavba dočasná, s přemístěním v rámci budoucí výstavby po následujících cca 10 letech. Stavba je povolena ohláškou na příslušném stavebním úřadě, kolaudaci si následně zajistí zadavatel svépomocí.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

3 220 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 7/2021

Místo plnění:
Šlechtitelů, 241/27, 779 00 Olomouc

Termín, místo a způsob podání nabídky

3. června 2021 v 9:00
https://rozza.cz/zakazka/676024

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8,
771 47  Olomouc

IČO: 61989592

Kontaktní osoba

Mgr. Petra Vopálková

Email: petra.vopalkova@upol.cz
Tel.: 
+420 585 631 118

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/676024

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

24. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.3879 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál