Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“

Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“

Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené s výkonem technického dozoru investora (dále také „TDI“) a s výkonem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „koordinátor BOZP“) na stavbě „MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“. Předmětnou stavbu bude zadavatel zahajovat v letošním roce. Podrobnou specifikaci činností požadovaných v rámci výkonu TDI a v rámci výkonu koordinátora BOZP obsahuje vzor smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční číslo zadavatele

VZ0115442

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 7/2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 36 měsíců od zahájení prací na díle

Místo plnění:
Obec Mukařov

Termín, místo a způsob podání nabídky

1. června 2021 v 14:00
https://rozza.cz/zakazka/673855

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Obec Mukařov
Příčná 11,
251 62  Mukařov

IČO: 00240508

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/673855

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

16. května 2021

Ke stažení

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7841 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál