Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl

Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl

Stručný popis předmětu: Předmětem akce je zainvestování lokality 33 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. Zakázka je rozdělena na 3 části. 1) Zainvestování území pro RD v lokalitě „Babka“ Litomyšl stavební objekty: SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, protierozní průlehy SO 301 – Kanalizace splašková SO 302 – Kanalizace dešťová SO 303 – Vodovod SO 304 – Přeložka výtlačného vodovodního potrubí SO 401 – Veřejné osvětlení SO 701 – Plastové pilíře měření SO 501 – STL Plynovod 2) Retenční nádrž pro zachycení dešťových srážek v lokalitě „Babka“ Litomyšl Předmětem je stavba otevřené retenční nádrže s opěrnými stěnami z gabionových košů.

Do nádrže jsou navrženy dva sjezdy pro možnost příjezdu trávníkové sekačky z důvodu údržby. Dno retenční nádrže je utěsněno silnostěnnou fólií, pod kterou je navrženo zpevnění svahů stabilizovanou zeminou vyztuženou geomřížemi. 3) Likvidace studny Litomyšl, Lány, Babka Předmětem je sanace stávající studny, která je v kolizi s navrhovanou příjezdovou komunikací do lokality. SO 801 - Sadové úpravy je řešeno samostatným výběrovým řízením Stavba silového vedení ČEZ – VN a NN je řešeno samostatně společností ČEZ Distribuce a.s.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

42 650 100,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 1. 8. 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 31. 8. 2023

Místo plnění:
Město Litomyšl

Termín, místo a způsob podání nabídky

15. června 2021 v 9:00
https://rozza.cz/zakazka/672416

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Litomyšl
Bří Šťastných 1000,
570 01  Litomyšl

IČO: 00276944

Kontaktní osoba

Mgr. Jaromír Kašpar

Email: j.kaspar@area2000.cz
Tel.: +420 725 735 521

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/672416

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

10. května 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.0218 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál