Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500

Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce pravobřežní zdi v délce 190 m, která bude realizována postupně po úsecích cca 20 m dlouhých. Zeď bude vždy odbourána až k úrovni základu, bude proveden výkop za rubem zdi. Základová spára bude částečně vylámána ve skále (skalní výchozy) a do skalního podloží budou osazeny ocelové kotvy. V tělese budoucí betonové zdi bude osazena kari síť, která bude pevně spojena s kotevní výztuží. Lícová plocha zdi bude vyzděna z dovezeného kamene. Předmětem plnění bude dále stabilizace levobřežní zdi pod mostem v délce 25 m, v rámci které bude v patě zdi obnoven betonový předzáklad. Základová spára bude v hloubce min 0,8 m pode dnem toku. Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

12 150 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 7/8 /2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 31. 12. 2023

Místo plnění:
k.ú. Horní Lánov, Královéhradecký kraj

Termín, místo a způsob podání nabídky

24. května 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/670182

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Povodí Labe, státní podnik
Slezské Předměstí Víta Nejedlého 951/8,
500 03  Hradec Králové

IČO: 70890005

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/670182

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

30. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.0219 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál