Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křížovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křížovice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Křížovice na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 90 ha.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

1 150 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - po ukončení výběrového řízení a nabytí účinnosti smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 1. 6. 2021

Místo plnění:
k.ú. Křížovice

Termín, místo a způsob podání nabídky

11. května 2021 v 9:00
https://rozza.cz/zakazka/669364

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a,
130 00  Praha

IČO: 01312774

Kontaktní osoba

Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Tel.: +420 725 548 180

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/669364

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

28. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.0066 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál