Revitalizace veřejného prostranství městyse Chotětov

Revitalizace veřejného prostranství městyse Chotětov

Cílem návrhu je komplexní úprava veřejného prostranství v městysu Chotětov a zároveň ztvárnění parkové úpravy s ohledem na možnosti využití, rekreace a z pohledu budoucí údržby. Návrh doplňuje vzrostlou zeleň, která nyní v prostoru zcela chybí. Návrh druhového složení vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Použity jsou i dřeviny okrasné. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty. Lokálně jsou pro posílení reprezentativního charakteru použity výsadby cibulovin zejména do trávníku a okrasných záhonů.

Byly vybírány klasické druhy, který svým použitím a vzhledem odpovídají charakteru venkova. Návrh počítá s doplněním mobiliáře a herních prvků pro zobytnění prostoru a zbudováním zpevněných ploch. Návrh respektuje stávající ÚPD. Všechny parcely řešeného území jsou v majetku. Celkem bude v intravilánu obce Chotětov vysazeno 27 ks stromů (z toho 6 ks ovocných a 21 ks listnatých stromů) – stromy budou osazeny mobilními zavlažovacími vaky, 329ks keřů (z toho 220 ks živého plotu), 943 ks trvalek, 2 200 cibulovin a založeno bude 1985 m² travo-bylinných porostů a 216 m² zátěžového trávníku. Lokálně dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství, založení pěší cesty a instalace herních prvků.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

1 613 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - do 5 dnů od předání staveniště
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 5 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 31. 12. 2021

Místo plnění:
Městys Chotětov

Termín, místo a způsob podání nabídky

18. května 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/668960

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Městys Chotětov
Husovo náměstí 31,
294 28  Chotětov

IČO: 00237914

Kontaktní osoba

Miroslav Pokorný

Email: mpc.pokorny@email.cz
Tel.: 
+420 602 651 242

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/668960

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

26. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.3876 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál