Nákup revizních přístrojů elektro a elektronářadí

Nákup revizních přístrojů elektro a elektronářadí

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZMR rozumí nákup revizních přístrojů elektro a elektronářadí. Zboží je podrobně specifikováno v zadání této VZMR (soubor „Příloha č. 2 - podrobná specifikace.pdf“). Dodávka zboží bude uchazečem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu kupní smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek. Soubory „Návrh smlouvy.doc“ a „Příloha č. 1 - cenová nabídka.xls“ si stáhněte do svého PC, naceňte požadované zboží.

Poté oba vyplněné soubory „Příloha č. 1 - cenová nabídka.xls“ a vyplněný a podepsaný „Návrh smlouvy.doc“ přiložte jako přílohu k Vaší nabídce. S výhercem VR bude uzavřena kupní smlouva. (Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení VZMR. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocování VZMR je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení VZMR.)

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00009650

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 30 dní ode dne účinnosti smlouvy

Místo plnění:
Hranická 457, 753 01 Hranice

Termín, místo a způsob podání nabídky

12. května 2021 v 7:00
https://rozza.cz/zakazka/668548

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,
160 00 Praha

IČO: 60162694

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Blažek

Email: blazekt@army.cz
Tel.: 
+420 973 425 079

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/668548

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

23. dubna 2021

Ke stažení

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8185 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál