Intenzifikace ČOV Holýšov - lokalita Kasárna

Intenzifikace ČOV Holýšov - lokalita Kasárna

Předmětem plnění veřejné zakázky je intenzifikace ČOV v areálu bývalých kasáren v Holýšově. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace s názvem „Intenzifikace čistírny odpadních vod v Průmyslové zóně II Holýšov - areál bývalých kasáren v Holýšově“, kterou zpracoval Ing. Martin Jelínek, IČ 88316823 (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

17 879 575,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - po uzavření Smlouvy o dílo
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 6 měsíců po Předání a převzetí staveniště

Místo plnění:
k.ú. Holýšov, parc. č. 575/11, 1501, 575/1, 575/63 v k.ú. Holýšov

Termín, místo a způsob podání nabídky

12. května 2021 v 9:00
https://rozza.cz/zakazka/667488

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Holýšov
náměstí 5. května 32,
345 62  Holýšov

IČO: 00253367

Kontaktní osoba

Ing. Michal Cvikl

Email: cvikl@mazeppa.cz
Tel.:
+420 723 968 521

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/667488

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

20. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3833 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál