Nákup vybavení pro virtuální realitu

Nákup vybavení pro virtuální realitu

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka vybavení pro virtuální realitu pro Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Kladno, Jana Palacha 1840, IČO 618 94 419, se sídlem Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno (dále jen „vybavení pro virtuální realitu“). Vybavení pro virtuální realitu bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel je veřejnou střední a vyšší odbornou školou a v současné době se hodlá spolu se Středočeským krajem podílet na realizaci projektu s názvem „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o Projekt, jehož rolí je implementace vybraných opatření Krajského akčního plánu Středočeského kraje směřujících primárně ke zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, a to zejména v návaznosti na počínající krizi na trhu práce v oblasti technických profesí

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

1 075 207,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Česká republika

Termín, místo a způsob podání nabídky

29. dubna 2021 v 11:00
https://rozza.cz/zakazka/666653

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
Jana Palacha 1840,
272 01  Kladno

IČO: 61894419

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Dundr.

Email: dundr@spskladno.cz

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/666653

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

16. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.9875 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál