RD - opravy jímek pod sociální buňky a varny

RD - opravy jímek pod sociální buňky a varny

Účelem VZ je zabezpečení funkčnosti jímek a tím funkčnost sociálních kontejnerů a varen. Předmětem díla se pro účely této dohody rozumí provedení opravy jímek pod sociální buňky a varny podle technických podmínek výrobce ISO kontejnerů v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů na základě výzev k rámcové dohodě o dílo (dále jen „Výzva k RD“). Objednatel si vyhrazuje právo změny počtu a typů materiálu v závislosti na organizačních změnách v resortu MO. Rozsah prací je uveden v příloze u cenové nabídky, která je součástí zadávacího postupu. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici výše uvedené TP a doloží potřebná oprávnění k provádění oprav ISO kontejnerů. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00008518

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Česká republika

Termín, místo a způsob podání nabídky

20. dubna 2021 v 8:00
https://rozza.cz/zakazka/664207

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,
160 00 Praha

IČO: 60162694

Kontaktní osoba

Jiří Král

Email: kralj8@army.cz
Tel.: +420 973 307 031

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/664207

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

10. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.208 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál