Administrace veřejné zakázky na pacht závodu

Administrace veřejné zakázky na pacht závodu

Předmětem zakázky je provedení výběru osoby (dále též “administrátora“), která pro zadavatele organizačně a právně zajistí realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy předmětem zakázky bude určení provozovatele závodu Nemocnice Valašské Meziříčí. Zadavatel v rámci přípravy zadávacího řízení bude zvažovat možné způsoby výstavby nového pavilonu následné péče.

V případě, že zadavatel dospěje k tomu, že ideálním způsobem výstavby tohoto pavilonu je její výstavba prostřednictvím nového provozovatele, pak předmětem zadávacího řízení bude rovněž povinnost nového provozovatele realizovat ze svých finančních prostředků na pozemku zadavatele stavbu budovy - pavilonu následné péče (pavilon následné péče se stane součástí pachtu závodu). Cílem zadavatele je: - zabezpečení zdravotní péče ve stávajících základních medicínských oborech; - ochrana majetku města využívaného v rámci pachtu závodu; - zajištění následné péče – dle výsledku analýzy.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 5/2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 31. 12. 2022

Místo plnění:
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Termín, místo a způsob podání nabídky

26. dubna 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/663364

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5,
757 01  Valašské Meziříčí

IČO: 00304387

Kontaktní osoba

JUDr. Lucie Rapantová

Email: rapantova@muvalmez.cz
Tel.: 
+420 571 674 105

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/663364

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

7. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4805 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál