Územní studie ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Územní studie ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie zadržení vody v krajině pro celé území Moravskoslezského kraje. Cílem územní studie je využití potenciálu území kraje z hlediska srážkových úhrnů ve všech modelech vývoje klimatické změny a z nich odvozených srážkových úhrnů k zadržení maximálního objemu srážkových vod v krajině přírodě blízkými způsoby. Vedle zadržení vody v současných významných vodních dílech s velkými objemy k možnému využití v rámci redistribuce pro vyrovnání deficitů na území Moravskoslezského kraje je ambicí územní studie vytvořit základní rámec pro realizaci opatření v krajině k zadržení vody prostřednictvím přírodě blízkých opatření charakteru mokřadů, remízků, zasakovacích pásů a průlehů, terénních úprav, tůní, případně malých vodních nádrží a opatření na tocích.

Úkolem územní studie je: a) navrhnout vhodné lokality k zadržení vody prostřednictvím přírodě blízkých opatření, b) navrhnout vhodné lokality k budování malých vodních děl zadržujících vodu v krajině. Zpracování územní studie je rozděleno do tří etap: 1. prověření stavu území, 2. zpracování konceptu řešení včetně možných variant, 3. zpracování výsledného návrhu díla. Předmětem veřejné zakázky je zpracování textové i výkresové části územní studie. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00008038

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

4 000 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Moravskoslezský kraj

Termín, místo a způsob podání nabídky

29. dubna 2021 v 11:00
https://rozza.cz/zakazka/662830

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117,
702 00  Ostrava

IČO: 70890692

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/662830

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

5. dubna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.878 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál