Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Realizace stavby „Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod“ v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Předmětem této stavby je vybudování dešťové kanalizace DN 1200 mm v délce 196,07 m a DN 800 mm v délce 15,53 m. Kanalizace bude propojena se stávající dešťovou kanalizací DN 1200 mm a bude zaústěna prostřednictvím nově realizovaného výustního objektu do povrchových vod do vodního toku Ščučí. Na trase bude osazeno 6 ks kanalizačních šachet DN 1500mm. Bude provedeno výškové přeložení kanalizace z důvodu kolize se stávajícím vodovodem v úseku pod komunikací v délce 8,30 m. Součástí stavby je realizace přeložky 4 ks STL přípojek na ul. Mitrovické.

Evidenční číslo zadavatele

VZ0111462

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Místo plnění:
Ostrava

Termín, místo a způsob podání nabídky

7. dubna 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/658624

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30  Ostrava

IČO: 00845451

Kontaktní osoba

Ing. Ivana Růžičková

Email: iruzickova@ostrava.cz
Tel.:
+420 599 443 256

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/658620

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

17. března 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.3519 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál