PS 0320 - Líně - Obnovovací výmalba dílenského objektu

PS 0320 - Líně - Obnovovací výmalba dílenského objektu

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0320 – Líně – Obnovovací výmalba dílenského objektu“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy; Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů; Zpracování časového harmonogramu prací. Podrobná specifikace díla je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0320 – Líně – Obnovovací výmalba dílenského objektu“, s.č. N006/21/V00004306, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky.

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00004306

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí pracoviště
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Místo plnění:

areál ve správě PS 0320 Plzeň

Termín, místo a způsob podání nabídky

26. března 2021 v 7:00
https://rozza.cz/zakazka/657792

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100,
360 06  Karlovy Vary

IČO: 72051612

Kontaktní osoba

Gabriela Bastlová

Email: bastlovag@army.cz
Tel.:
+420 973 296 227

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/657792

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

15. března 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.0549 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál