Nákup enzymů pro PřF

Nákup enzymů pro PřF

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních enzymů pro PřF v rámci projektu OP VVV „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759. Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 12 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli. Údaj o datu expirace musí být uveden na obalu zboží, dodacím listu nebo na protokolu o předání zboží.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Dodávky

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

115 702,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 5 týdnů ode dne účinnosti smlouvy

Místo plnění:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava

Termín, místo a způsob podání nabídky

2. března 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/652559

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ostravská univerzita
Dvořákova 7,
701 03  Ostrava

IČO: 61988987

Kontaktní osoba

Marie Regneri

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/652559

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

19. února 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0929 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál