Parkoviště ul. Račerovická - Třebíč

Parkoviště ul. Račerovická - Třebíč

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací. Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení s názvem „Parkoviště ul. Račerovická – Třebíč“, ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách a spočívá ve výstavbě parkoviště ve městě Třebíč v ulici Račerovická. Parkoviště je navrženo na ploše nezastavěného pozemku města.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 15. 4. 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 31. 5. 2021

Místo plnění:

Třebíč

Termín, místo a způsob podání nabídky

1. března 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/650959

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Třebíč
Masarykovo nám. 116/6,
674 01  Třebíč

IČO: 00290629

Kontaktní osoba

Robert Bosák

Email: robert.bosak@trebic.cz
Tel.: 
+420 602 586 042

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/650959

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

12. února 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.8281 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál