Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity v Plzni (III.)

Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity v Plzni (III.)

Předmětem nájmu je movitá věc, a to notebooky s příslušenstvím v celkovém níže uvedeném počtu kusů sestav (1 sestava = notebook, dokovací stanice), které budou splňovat minimální parametry a technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. Předmět nájmu musí být nový, plně funkční. Předmětem veřejné zakázky je tedy:

• Nájem 76 ks notebooků s příslušenstvím (sestav) v konfiguraci, která je uvedena v závazném návrhu Smlouvy o nájmu movité věci, který je v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace, případně s lepšími technickými parametry, než jsou požadované Zadavatelem, a to formou operativního leasingu;

• Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je dodávka (doprava) notebooků s příslušenstvím (sestav) do místa plnění, resp. do místa dodání (viz čl. 3.6 této zadávací dokumentace) a po ukončení nájmu pak jejich odvoz, pokud se Zadavatel a vybraný dodavatel nedohodnou jinak.

• Servis notebooků s příslušenstvím bude provádět po dobu trvání nájemního vztahu dodavatel.

• Opravy notebooků s příslušenstvím po dobu nájemního vztahu bude provádět dodavatel, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku nahlášení závady Zadavatelem, pokud nebude písemně (minimálně e-mailem) dohodnuta jiná lhůta, a to s ohledem na druh vady.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Podlimitní veřejná zakázka

Předpokládaná cena

2 666 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 14 kalendářních dnů od odeslání písemné výzvy Nájemce k plnění Nájemní smlouvy

Místo plnění:

Technická 8, 301 00 Plzeň, místnost UC 260

Termín, místo a způsob podání nabídky

19. února 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/649076

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8,
301 00  Plzeň

IČO: 49777513

Kontaktní osoba

Ing. Ivana Fischer

Email: fischer@rek.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 203

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/649076

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

3. února 2021

Ke stažení

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.9478 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál