Koncepční a strategické dokumenty ICT Pk

Koncepční a strategické dokumenty ICT Pk

Zpracování dvou koncepčních dokumentů pro zadavatele: 1) Informační koncepce a atestace dlouhodobého řízení informačních systémů dle zákona č. 365/2000 Sb. v platném znění od roku 2021 2) ICT strategie Pardubického kraje 2021 – 2025 jako rozvojového dokumentu s delším časovým horizontem, jehož cílem je stanovit vizi v oblasti rozvoje ICT, identifikovat příležitosti a rizika, určit priority, cíle a navrhnout opatření k jejich naplnění. Tato opatření však musejí být v souladu jak s celkovými záměry kraje a jeho finančními možnostmi, tak i s předpokládanými trendy vývoje ICT, koncepčními dokumenty rozvoje ICT ČR a EU a přijatou strategií implementace eGovernmentu v území, včetně využití financování opatření formou projektů z fondů EU.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - od účinnosti smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 10 týdnů od účinnosti smlouvy

Místo plnění:

Pardubický kraj

Termín, místo a způsob podání nabídky

12. února 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/648726

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Pardubický kraj
Komenského nám. 125,
532 11  Pardubice

IČO: 70892822

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Menšl

Tel.: +420 605 551 501

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/648726

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

1. února 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.7286 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál