Poskytování služeb při nakládání s odpady v roce 2021

Poskytování služeb při nakládání s odpady v roce 2021

Předmětem zakázky je zabezpečení služby při nakládání s odpady ve smyslu obecně závazných právních předpisů, dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů, v platném znění, a provádět činnost: převzetí odpadů jinou oprávněnou osobou, přepravu odpadů, využití nebo odstranění odpadů vyprodukovaných na jednotlivých zařízeních SOVZ Libavá v roce 2021 a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech) na základě dílčí písemné objednávky – výzvy k plnění, dle aktuálních potřeb zadavatele s uvedením konkrétních termínů. O předání a převzetí odpadu bude pořízen písemný záznam.

Výčet druhů a předpokládané množství odpadů je uvedeno v návrhu Rámcové dohody a zároveň v pomocné tabulce cenové kalkulace xls. v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Evidenční číslo zadavatele

N006/21/V00002163

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - od podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 31. 12. 2021

Místo plnění:

Česká republika

Termín, místo a způsob podání nabídky

9. února 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/648466

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,
160 00  Praha

IČO: 60162694

Kontaktní osoba

Bc. Miroslava Němcová

Email: nemcovam@army.cz
Tel.: 
+420 973 423 258

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/648466

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

31. ledna 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4049 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál