Zákupy - Výstavba hasičské zbrojnice

Zákupy - Výstavba hasičské zbrojnice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba hasičské zbrojnice v obci Zákupy. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci stavby "Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 184, Zákupy se změnou užívání na požární zbrojnici (občanskou vybavenost)" zpracované hlavním projektem Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova , IČO: 86958615, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz výměr"), která je přílohou č. 1 zadávací dokumen tace.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Podlimitní veřejná zakázka

Předpokládaná cena

16 410 910,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 3/2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 150 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště

Místo plnění:
Zákupy

Termín, místo a způsob podání nabídky

3. února 2021 v 10:00
https://rozza.cz/zakazka/645544

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Zákupy
Borská 5,
471 23  Zákupy

IČO: 00261114

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Hübnerová

Email: 
verca.hubner@email.cz
Tel.: +420 606 971 149

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://rozza.cz/zakazka/645544

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

14. ledna 2021

Ke stažení

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6888 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál