Rekonstrukce zdroje tepla na středisku Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích

Rekonstrukce zdroje tepla na středisku Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zařízení pro vytápění objektu střediska Povodí Odry, státní podnik ve Vernířovicích včetně změny paliva s přechodem z neekologického paliva (spalování hnědého uhlí) na ekologické (dřevní pelety) s kotlem v nejvyšší emisní třídě 5 včetně rekonstrukce otopné soustavy a potřebných stavebních úprav v objektu střediska.
Novým zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je automatický kotel na spalování dřevních pelet o výkonu 13,5 - 45 kW včetně nutných instalací měření a regulace, akumulační nádoby o objemu 1000 l, bivalentního zásobníku pro přípravu teplé vody na 500 l, oběhových čerpadel, elektrické instalace umístěné v samostatném technickém prostoru. Zdroj tepla bude řízen regulátorem v dodávce kotle, který zajistí bezobslužný provoz zdroje tepla včetně vzdálené správy přes PC. Nový rozvod topné vody v objektu je navržen dvoutrubkový větevnatý s vedením pod stropem 1. NP a dále nad podlahou nad sebou pod otop. tělesy částečně v 1. NP a zcela ve 2. NP.

Otopná tělesa jsou navržena ocelová panelová tělesa se spodním přípojem a integrovanou ventil. vložkou včetně instalované kapalinové termostatické hlavice. V místě technického zázemí, kde bude umístěné nové zařízení, se provede zastropení snížené části, vyspravení omítek, výměna dveří a vyrovnání podlahy cementovým potěrem. Nově bude zřízen sklad pelet vyčleněním prostoru v sousedním skladu zahradního nábytku o teoretickém objemu 25 m3. Sklad paliva bude vystavěn pomocí ocelové konstrukce a OSB desek za dodržení podmínek stanovených statickým posudkem a požární a bezpečnostní řešení. Palivo bude dopravováno ze skladu pneumatickým dopravníkem s vyrovnávací nádrží. Většina stávajícího zařízení pro vytápění bude demontována bez dalšího využití.

Evidenční číslo zadavatele

1326

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

1.500.000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 29. 3. 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 30. 5. 2021

Místo plnění:
Povodí Odry, státní podnik

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49,
702 00  Ostrava

IČO: 70890021

Kontaktní osoba

Michal Štefek

Email: michal.stefek@pod.cz
Tel.: +420 596 657 346

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_14894.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

17. prosince 2020

Ke stažení

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.9209 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál