Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad - Šedivec - Nekoř - I

Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad - Šedivec - Nekoř - I

Jedná se o novostavbu cyklistické trasy s dopravní funkcí mezi Letohradem a Šedivcem, včetně napojení na stávající komunikace, nové lávky přes Šedivský potok a opěrnou zeď.
Navržená cyklistická trasa s dopravní funkcí (dále jen cyklostezka) zajišťuje cyklistické propojení města Letohrad s obcí Šedivec. Cyklostezka rozšíří stávající cyklistickou síť, spojující města a obce v regionu.

V intravilánu na výjezdu z Letohradu je stezka vedena v trase stávající nezpevněné cesty v souběhu se silnicí II/360. Vzhledem k plánované zástavbě sousední parcely bylo městem Letohrad požadováno zřízení stezky pro společný pohyb pěších a cyklistů v tomto úseku. Dále je krátce využívání stávající asfaltové komunikace a před závorou, označující začátek biatlonového okruhu je stezka vedena opět do samostatné trasy v souběhu se silnicí II/360. Lávkou kříží Šedivský potok a pokračuje až k okružní křižovatce u lokality pro bydlení Nad Bažantnicí. Za touto okružní křižovatkou se cyklostezka odklání od silnice II/360 a pokračuje po okraji pole podél zemního valu na hranici biatlonového areálu až po napojení na stávající lesní a polní cestu, po které pokračuje až na hranici katastrů Letohrad a Šedivec, kde se napojuje na zpevněnou polní cestu končící na okraji obce Šedivec.

Celková délka navržené cyklostezky z Letohradu až po napojení na polní cestu je 1417,90 m, z toho v délce cca 40 m je využita stávající asfaltová komunikace na okraji Letohradu.

Evidenční číslo zadavatele

100549

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Podlimitní

Předpokládaná cena

8 542 646,22,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - od 1. 3. 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - do 30. 9. 2021

Místo plnění:
Katastrální území Letohrad a Šedivec

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Sdružení obcí Orlicko
Masarykovo náměstí 166,
564 01  Žamberk

IČO: 100549

Kontaktní osoba

Ing. Josef Franc

Email: fiala@redea.cz
Tel.:
+420 725 324 512

Související

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

2. prosince 2020

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.059 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál